شیوع ویروس "covid 19" از ماه پایانی سال 98 باعث آسیب های جدی به کسب و کار ها شد که بسیاری از آن ها را تا آستانه تعطیلی پیش برد؛ گرچه وضعیت اقتصادی ایران تا قبل از شیوع این بیماری هم تعریف چندانی نداشت، اما کسب و کار ها در عین بی ثباتی به تعادلی نسبی با شرایط بازار رسیده بودند.

حال با وقوع این حادثه چه باید کرد؟

آیا دیگه کار از کار گذشته و باید دست روی دست بگذاریم و مشاهده گر فرو ریختن و از بین رفتن تمام آن چیزی باشیم که تا به امروز ساخته بودیم؟

قطعا جواب ما به این سوال یک "نه" قاطع است.

در هر شرایط اقتصادی تعدادی از کسب و کار ها موقعیت خود را حفظ کرده و با شرایط انطباق پیدا می کنند و خلا به وجود آمده از کم شدن مشتریانشان را با جایگزین کردن مشتریان جدید یا سیستم های فروش متفاوت پر می کنند.

گروه بتا در این کمپین قصد دارد راه های برون رفت از این شرایط را با استفاده از علم و تجربیات صاحبنظران حوزه فروش و تبلیغات به کسانی که تسلیم شرایط نشده اند پیشنهاد می دهد. باید قبول کنیم کسانی در این بازار زنده می مانند که سهم بیشتری از منابع را به سمت خود بکشانند و این مهم امکان پذیر نیست مگر با یک برنامه ریزی اصولی و علمی و اراده تغییر پذیری اگر شما هم جز کسانی هستید که تسلیم نمی شوید، ما همراه شما هستیم.

کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی